Oslikavanje loga akcije “Općina – prijatelj djece”

Općina Bedekovčina se kandidirala za dobivanje statusa “Grad/Općina – prijatelj djece” pa je potrebno ukrasiti odgojno – obrazovne ustanove logom te akcije. Zbog toga smo u srijedu, 8. lipnja 2016. godine, ukrasili jedan veliki, sivi zid našeg vrtića naslikavši logo akcije “Grad/Općina – prijatelj djece”. Odgojiteljice Dalija Jurjec Glumpak i Barbara Jakuš kredama su skicirale obrise kućica prema predlošku. Zajedno s njima, nakon toga zid su oslikavale mama Svjetlana Ivetić Car sa kćeri Elenom, mama Ivana Čehulić, odgojiteljice Ivana Jakuš Mejarec, Snežana Mikulec, Tamara Klapač te ravnateljica Klementina Komorčec. Uz marljiv i kreativan rad bilo je i pregršt veselih trenutaka.