Uredimo igralište i omogućimo djeci boravak na svježem zraku!

HEP sufinancira projekt “Uredimo igralište i omogućimo djeci boravak na svježem zraku!”

Sretni smo i ponosni što je i naš projekt “Uredimo igralište i omogućimo djeci boravak na svježem zraku!” Hrvatska elektroprivreda d.d. prepoznala kao vrijedan projekt i sufinancirat će ga u iznosu 6.000,00 kn. Ta sredstva nam nisu dostatna, ali će nam itekako koristiti u uređenju vrtićkog igrališta. Zahvaljujemo HEP-u!

Na natječaj je stiglo 1.237 valjanih prijava. Hrvatska elektroprivreda d.d. je za sufinanciranje izabrala projekte i programe 360 udruga, ustanova i organizacija civilnog društva.
S dobitnicima donacija Hrvatska elektroprivreda d.d. potpisat će ugovor o donaciji.