Prijave za englesku igraonicu

Dječji vrtić Bedekovčina objavljuje prijave za kraći program ranog učenja engleskog jezika u razdoblju od 5. – 16. rujna 2016. u prostorijama dječjeg vrtića.

Program organizira Udruga za promicanje ranog učenja engleskog jezika “Naučimo puno”, a se odvija u trajanju od 68 nastavnih sati (2 x tjedno po 45 min),  od 19. rujna 2016. – 14. lipnja 2017.  u popodnevnim satima prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči vrtića.

Godišnja cijena programa je 1.080,00 KN, plativo putem općih uplatnica u 9 obroka, kako slijedi:
• 1. obrok od 120,00 KN uvećan za cijenu odabranoga udžbenika s CD-om
• 8 jednakih mjesečnih obroka po 120,00 KN
• popust na upis drugog djeteta je 10%
• djeca djelatnika dječjeg vrtića ostvaruju popust od 20%

Veselimo se Vašem dolasku!