Inspired by…

“Inspired by…”

Povodom Dječjeg tjedna, Udruga za poticanje kreativnosti i edukaciju djece i mladih “CREATIVITAS” u suradnji s Dječjim vrtićem Bedekovčina, organizira interaktivnu izložbu “Inspired by…”

Inspired by… je projekt u kojem su članovi udruge “Creativitas” i djeca Dječjeg vrtića Bedekovčina inspirirani slavnim slikarima, prirodom i raznim materijalima stvorili svoje kreativne radove.

Izložbu možete posjetiti 6. i 7. listopada 2016. godine u vremenu od 9.00 do 16.00 sati u Dječjem vrtiću Bedekovčina.

Veselimo se Vašem dolasku !