Javni natječaj za upis djece za pedagošku godinu 2018./2019.

Dokument natječaja možete preuzeti u kategoriji “Natječaji” ili direktno na ovom linku: JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.