Izrada ukrasa od gline

U utorak, 02.04.2019., u srednju odgojnu skupinu “Bubamarice” u posjet je stigla mama Tea Petek. Upoznala je djecu s prvom etapom izrade ukrasa od gline. Svako dijete je napravilo svoj ukras koja je ona odnijela na sušenje i pečenje. Dogovorili smo da ćemo i dalje nastaviti proces izrade ukrasa.