OBAVIJEST

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA S DJECOM OD 11. – 22. svibnja 2020.

Poštovani roditelji !

U periodu od 11. do 22. svibnja 2020. godine u Dječjem vrtiću Bedekovčina rad će biti organiziran prema Uputama HZJZ i Preporukama  MZO.

S obzirom na broj prijavljene djece koji će dolaziti u tom periodu rad će se organizirati u 3 odgojno- obrazovne skupine na načina da:

1. U skupini će biti manji broj uvijek iste djece (9 djece i jedan odgojitelj). U skupinu se ne primaju nova djeca nakon formiranja skupine, tj. 14 dana od početka primjene uputa, uključujući i neradne dane.

2. Za jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece brine se jedan odgojitelj u jutarnjoj i jedan odgojitelj u poslijepodnevnoj smjeni, ali bez „preklapanja.“

3. Svaka odgojno – obrazovna skupina boravi u jednoj sobi.

4. Izbjegava se fizički kontakt djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim zaposlenicima ustanove.

5. Odgojitelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom (terasa i dvorište).

6. Krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca leže, odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

Također molimo roditelje da se pridržavaju Uputa o dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića.

Preporuke  MZO za rad s djecom rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću preuzmite ovdje.

Upute o dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića možete preuzeti ovdje.

Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete preuzeti ovdje.

Zahvaljujemo svim roditeljima na razumijevanju i suradnji!

Napominjemo da je plan izrađen za prvih 14 radnih dana jer u Uputama HZJZ stoji da će se uvjeti prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji te će se razmotriti potreba i mogućnost prilagodbe uputa nakon prvih 14 dana primjene.

U prilogu su Odluke općinskog načelnika i Provedbeni plan.

                                                                                  S poštovanjem,

                                                                       Klementina Komorčec, ravnateljica

Odluka o oslobađanju roditelja od plaćanja ekonomske cijene vrtića_ožujak/travanj 2020

Odluka o početku rada i financiranju djelatnosti predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Bedekovčina

Provedbeni plan rada za razdoblje od 11. do 22. svibnja 2020. godine