“Od kocke do tornja” kod kreativnih “Pužića”

U centru građenja dijete je okruženo brojnim materijalima – od kocki, stiropora, kartona do drvenih štapića. Svi ti materijali potiču dječju maštu, a njihovim kombiniranjem dijete na kreativan način ostvaruje i nadograđuje svoje zamisli. Tako u vještim dječjim rukama „obične“ kocke postaju dvorac ili  farma,  dok se tuljci od papira pretvore u raketu ili vlak.  Sve ima svoju svrhu, razumljivu upravo djetetu. U aktivnostima konstruiranja i građenja odgojitelju nije samo važan  krajnji produkt, nego više proces razvoja konstrukcije, a ujedno i razvoj djetetove ideje o njoj.

U igru djeca rado dodaju i elemente za izradu kosine, gdje mogu promatrati koji predmeti se brže kreću, a koji sporije. Na ovaj način djeca razvijaju svoju igru i kreativnost, obogaćuju svoju spoznaju, razvijaju percepciju, finu motoriku, planiraju i dogovaraju se međusobno kako da realiziraju vlastite ideje. Na fotografijama pogledajte kako „Pužići“ postaju pravi kreativni graditelji.

odgojiteljice: Barbara Jakuš i Vlatka Brozd