Korizma u “Mišekima”

I  u  vrijeme  Korizme  starija  mješovita  odgojno-obrazovna skupina  „Mišeki“ pripremaju se na način na koji su se nekada naši djedovi i bake pripremali za Uskrsne blagdana.

Tako smo nakon Maškara provodili aktivnosti „pepeljenja“ gdje su se djeca upoznala sa tradicijom koja se provodi u našim crkvama na Pepelnicu koja je ujedno i početak korizmenog vremena.

U skupini djeca su razvijala taktilnu percepciju pomoću pepela, provodila simboličke igre pepeljenja lutaka.

Potaknuti  pričama  o  Isusu  radili smo „trnovu krunu“ od grana gloga te križ od brezovih grana koje je Isus nosio kada je prolazio Križni put.

U sklopu aktivnosti povodom „Valentinova“ djeca su izrađivala licitarska srca, radila cvijeće od krep papira, tražila „zebice“ i slatkiše od gozbe „ftičeka“ te osmislila i izradila slikovnicu „Ftičeki se ženiju“ koja je uz suradnju majke Vesne Šaronja izložena u Općinskoj knjižnici i čitaonici Bedekovčina.

Potaknuta narodnim nošnjama, licitarskim srcima i cvijećem od krep papira djeca su samoinicijativno organizirala“ Zagorsku svadbu“ u vrtiću.

Istraživanjem narodnih običaja naših krajeva djeca su pokazivala veliki interes za igre i plesove, Peročehu, čišćenje oraha i lješnjaka. Vođeni dječjim interesima ponudili smo im perje crne kokoši koje su „čehali“, punili jastučnice te male čekiće, daske, orahe i lješnjake koje su čistila i jela.  Djeca su s oduševljenjem prihvatila ponuđene aktivnosti, pjevala poznate narodne pjesme, družila se, a najviše smijala.

Posebnu  pažnju  pridavala  su  promatranju te oblačenju narodnih nošnji, narodnim vezovima, čipkama. Crtala  su  motive s narodnih nošnji, čipku, šivala križiće iglom i koncem.

Kod aktivnosti „Kako su se nekada igrali naši djedovi i bake“ djeca su pokazivala posebni interes za igre skakanja u vreći od jute te povlačenju užeta. Sve te aktivnosti bilježili smo fotodokumentacijom te putem likovnih aktivnosti. Svakodnevnim razgovorima o tradiciji našeg kraja, našeg narječja izradili smo „Kajkavski rječnik“ kroz koji su djeca učila kajkavske riječi koje su pokušavala implementirati u razgovorima.

I dalje nastavljamo aktivnosti vezane uz tradicionalne običaje za“ Veliki tjedan“  i  Uskrs.

Odgojiteljice: Snežana i Ivana