UPISI U PREDŠKOLU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Poštovani roditelji djece budućih predškolaca!

Pozivamo roditelje djece s područja Općine Bedekovčina koja su rođena u

razdoblju od 1. 04. 2015. do 31. 03. 2016. da dođu u Dječji vrtić Bedekovčina

u periodu od 05. 07.  do 09. 07. 2021. godine u vremenu od 9.00 do 15.00 sati

radi upisa djeteta u obvezni program predškole za pedagošku godinu

2021./2022. Molimo Vas da na upis donesete djetetov Izvod iz matične knjige rođenih i penkalu.

Molimo Vas da se kod ulaska u vrtić i za vrijeme boravaka u vrtiću pridržavate sljedećih epidemioloških mjera:

  • na upis dolazi jedan roditelj, bez djeteta
  • kada dođete u vrtić pozvonite i pričekajte.
  • na upis NE MOŽE doći roditelj ukoliko ima povišenu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, ako mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako ima saznanja da je zaražen s COVID -19, u tom slučaju telefonom se treba javiti u vrtić
  • obavezno je nošenje zaštitne maske
  • obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu u vrtić
  • obavezno je održavanje fizičke distance (2 m)

U slučaju nemogućnosti dolaska, molimo da se javite pedagoginji na telefon 049 214 875.

Poziv se odnosi na djecu s područja Bedekovčine, Brestovca Orehovičkog, Poznanovca i Orehovice.

Veselimo se Vašem dolasku!

Stručna služba Dječjeg vrtića Bedekovčina