DJEČJI TJEDAN U DV BEDEKOVČINA

U našem vrtiću, u tjednu od 04. do 08. listopada 2021. godine obilježili smo Dječji tjedan – tradicionalnu godišnju akciju posvećenu djeci. Osmislili smo i proveli različite igre i aktivnosti s ciljem usmjeravanja pozornosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu što je ujedno i glavni cilj obilježavanja Dječjeg tjedna.

Naši najmlađi „Pužići“  razmišljali su o pravima djeteta na igru, radost i ljubav pa su  tako izradili „Srce prijateljstva“ te tjedan proveli uz puno pjesme i plesa. Imajući na umu važnost uključivanja i roditelja, sve radove i fotografije izložili su u Obiteljskom kutiću. Njihove susjede „Ribice“ izradile su plakat s porukama o ljubavi, prijateljstvu i zajedništvu. Pokrivaljkama „Smiješna lica“, osim što su upoznala dijelove lica, razgovarala su i o tome da smo svi različiti, a opet jednaki te jačala pozitivnu sliku o sebi.  Za kraj tjedna napravili su milenijsku fotografiju „Krug prijateljstva“ kako bi još više naglasili međusobnu povezanost i važnost zajedništva.

Mlađa mješovita odgojno-obrazovna skupina “Leptirići” obilježila je Dječji tjedan izradom plakata na temu dječjih prava, ali i obaveza i dužnosti. Djeca su promišljala o onome što mogu i smiju raditi, ali i ono što ljudi u njihovoj okolini moraju napraviti kako bi bili sretni, zdravi i sigurni. Prisjetili su se i naših malih prijatelja u Africi te uz pomoć fotografija usporedili uvjete i način života afričkih mališana s našim životima. “Bubamarice” su izradile plakat “Imam pravo” te “Krug prijateljstva za djecu Madagaskara”.  Razgovarali su o pravima djece i različitosti. Kroz aktivnost “Ja mogu” djeca su pokazala svoje vještine i mogućnosti te su na taj način razvijala pozitivnu sliku o sebi. 

Naši najstariji „Pčelice“ i „Mišeki“ tjedan su proveli u aktivnostima s temom dječjih prava, a dio vremena proveli su u zajedničkim aktivnostima na dvorištu vrtića. Također, svaka odgojno – obrazovna skupina napravila je vlastiti plakat sa svojim izjavama na temu prava. „Pčelice“ su izradile papirnati lanac djece prema slikovnici Elmer, a „Mišeki“ su se upoznali sa životom djece na Madagaskaru kroz edukativne filmove.

Kristina Gospočić, pedagoginja