Prijedlog Liste prvenstva upisa djece za ped. god. 2022./2023.

Poštovani,
Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Bedekovčina po provedenim e-upisima donijelo je
Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić Bedekovčina za pedagošku godinu 2022./2023.
Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić Bedekovčina za pedagošku godinu
2022./2023. možete preuzeti OVDJE.