Svjetski dan djece

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenog jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Konvencija, međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, sadrži univerzalne standarde koje države moraju osigurati svakom djetetu. Ovim dokumentom je obećano da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će se štititi i osiguravati njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.

Ovaj dan obilježili smo i u našem vrtiću kroz različite aktivnosti koje možete pogledati u nastavku.

Kristina Gospočić, pedagoginja