Listopad u “Žabicama”

Tijekom mjeseca listopada proveli smo razne aktivnosti vezane uz razvoj senzomotorike. Senzomotorika se definira kao organizacija osjeta u svrhu njihova korištenja u svakodnevnom životu. Kroz nekoliko aktivnosti djeca iz odgojno-obrazovne skupine “Žabice” razvijala su svoju senzomotoriku:

Taktilne aktivnosti – djeci su ponuđeni razni likovni, rastresiti i prirodni materijali kojima su istraživali taktilne podražaje

Vizualne aktivnosti – djeca su koristila razne fotografije, obojeno-prozirne kocke za slaganje na svjetlećem stolu, umetaljke (prema boji)

Auditivne aktivnosti – puštala se glazba s prirodnim zvukovima poput kiše, šuma vjetra i žuborenja vode te se sviralo zvečkama čime se usmjeravalo djecu na istraživanje zvuka

Gustativne i olfaktivne aktivnosti – djeca su kroz svakodnevne životno-praktične aktivnosti mirisali i probali ponuđenu hranu

Vestibularne aktivnosti – za djecu su pripremljeni razni poligoni prepreka koji uključuju provlačenje, penjanje, spuštanje, skakanje, kotrljanje

Odgojiteljice Natali Merkaš i Valentina Buković