Ožujak u “Ježićima”

Tijekom ožujka “Ježići” su s veseljem dočekali prve toplije dane koji su izmamili posramljene proljetnice. Upoznali su proljetnice na fotografijama, a neke od njih vidjeli i na vrtićkom dvorištu. Cica mace, visibabe, zvončići, tulipani, narcise i jaglaci našli su se u svakodnevnim aktivnostima “Ježića”. Kroz glazbene i interpretativne aktivnosti naučili smo imena proljetnica, a na likovnim aktivnostima posvetili smo se njihovu izgledu.

Odgojiteljice Ivana Jakuš Mejarec i Maja Bolfek Šalković