Slavimo Tjedan zdravlja: SMART FAMILY U VRTIĆU

Svjetski dan zdravlja svake godine se obilježava 07. travnja. Ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je „Moje zdravlje, moje pravo!“. Tema je odabrana kako bi slavili pravo svakog čovjeka, u svim dijelovima svijeta, na zdravstvenu skrb, zdravstveno obrazovanje, pitku vodu, čist zrak, pravilnu prehranu, adekvatne uvjete u radnom i životnom okruženju i slobodu od diskriminacije.
Ove ćemo godine Tjedan zdravlja u vrtiću provesti u mjesecu travnju. Sve ponuđene aktivnosti ovog su puta pripremljene preko modela Smart Family u vrtiću. Smart Family je finski model dobre prakse u području promicanja zdravih stilova života i prevencije prekomjerne tjelesne mase u djece i obitelji. Sadrži brojne savjete i aktivnosti o načinima očuvanja zdravlja cijele obitelji, a sve s ciljem stvaranja zdravih navika i prevencije debljine.
U sklopu ovog modela razvijeno je mnoštvo sadržaja koji su tematski organizirani kroz 5 brošura. Jedna od njih su i materijali namijenjeni za obitelji, a koje možete naći na svojim e-mail adresama. Stoga Vas pozivamo da proučite materijale u kojima se nalaze ideje za aktivnosti kako biste zajedno s djecom usvojili navike zdravog življenja.

Ana Piljek, zdravstvena voditeljica