Travanj u „Bubamaricama“

Tijekom travnja „Bubamarice“ su imale razne aktivnosti na temu „Tjedan zdravlja“ – osviještenost o hrani. Obilježile su i Svjetski dan šale prepričavajući svoje razne smiješne doživljaje. Igrale su razne matematičke igre na temu „Cvijeće“, istraživale o dijelovima cvijeća (biljke),slikali razna cvijeća. Djeca su izrađivala plakat na temu „Svjetski dan zdravlja„ – prehrambena piramida. Obilježili smo i Dan planeta Zemlje izrađujući plakate te igrajući razne igre.

Odgojiteljice Beti Jambrek i Karmen Pernjek