Dokumenti

ETIČKI KODEKS DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

POLITIKA UPOTREBE VIDAONADZORA NA OBJEKTU D.V. BEDEKOVČINA I ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA DOBIVENIH PUTEM VIDEONADZORA U D.V. BEDEKOVČINA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA za pedagošku godinu 2020./2021.

IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA za pedagošku godinu 2019./2020.

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBVEZA

SIGURNOSNO-ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU BEDEKOVČINA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2020

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2019

PRAVILNIK O RADU ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM VRTIĆU BEDEKOVČINA_2019

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2017

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2014

PRAVILNIK O UPISU DJECE

PRAVILNIK O KORIŠTENJU ULAZNIH KARTICA

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE_2017

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2017

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2013

STATUT DV BEDEKOVČINA_ 2021.

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI