Dokumenti

Godišnji plan i program rada DV Bedekovčina za ped. god. 2022./2023.

Izvješće o radu DV Bedekovčina za ped. god. 2021./2022.

Statut DV Bedekovčina – 2021.

OBAVIJEST – radno vrijeme sa strankama !

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

ETIČKI KODEKS DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

POLITIKA UPOTREBE VIDAONADZORA NA OBJEKTU D.V. BEDEKOVČINA I ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA DOBIVENIH PUTEM VIDEONADZORA U D.V. BEDEKOVČINA

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBVEZA

SIGURNOSNO-ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU BEDEKOVČINA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2021

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2021

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2020

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2019

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNA Pravilnika o radu za zaposlene u Dječjem vrtiću Bedekovčina_2021

PRAVILNIK O RADU ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM VRTIĆU BEDEKOVČINA_2019

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bedekovčina_2017

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2014

PRAVILNIK O UPISU DJECE 2022

PRAVILNIK O KORIŠTENJU ULAZNIH KARTICA

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE_2017

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2021

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2017

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA_2013