FINANCIJE

2023.

17.01.2023.  Plan nabave DV Bedekovčina za 2023. godinu

                    Plan nabave DV Bedekovčina za 2023. godinu (Excel)

2022.

30.12.2022. Financijski plan DV Bedekovčina 2023. – 2025. (pdf)

                    Financijski plan DV Bedekovčina 2023. – 2025. (Excel)

                     Obrazloženje financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

30.09.2022. 2. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2022. godinu

                  Prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu Dječjeg vrtića Bedekovčina

                  Obrazloženje prijedloga 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu Dječjeg vrtića Bedekovčina

21.07.2022.  Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje siječanj-lipanj 2022

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. – excel

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje siječanj-lipanj 2022.

09.06.2022. I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DV BEDEKOVČINA ZA 2022. GODINU_excel

                   I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DV BEDEKOVČINA ZA 2022. GODINU_pdf

PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA PRIHODA DV BEDEKOVČINA ZA 2022.GODINU _excel

PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA PRIHODA DV BEDEKOVČINA ZA 2022.GODINU_pdf

PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA DV BEDEKOVČINA ZA 2022. GODINU_excel

PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA DV BEDEKOVČINA ZA 2022. GODINU_ pdf

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU DV BEDEKOVČINA

30.03.2022. Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2021. godinu_excel; Bilješke uz godišnji obračun_ word; Zaključak UV_word

                    Godišnji izvještaj o ostvarenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2021. godinu_pdf

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2021. godinu_ excl; potvrda Fina_pdf 

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2021. godinu_ excl; bilješke uz financijski izvještaj_ word; potvrda Fina _ pdf

I. izmjene Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

31.12.2021. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2022. – 2024. _ pdf

                   FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2022. – 2024. _ excel

                   OBRAZLOŽENJE FIN. PLANA DV BEDEKOVČINA 2022. – 2024. _ pdf

REGISTAR UGOVORA 2021.

2021.

31.12.2021.  OBRAZLOŽENJE uz II. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina _ pdf

                    II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU_pdf

                    II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU_excel

02.08.2021. OBRAZLOŽENJE uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina_pdf

                    I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU_pdf

                    I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU_excel

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini

16.02.2021. Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2020. godinu_ excel, Bilješke uz godišnji obračun_word, zaključak UV_word

16.02.2021. Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2020. godinu_pdf

29.01.2021. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. _pdf

29.01.2021. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. _ excel

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

30.12.2020. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA 2021.-2023.

30.12.2020. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2021.-2023._pdf

30.12.2020. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2021.-2023._excel

REGISTAR UGOVORA 2020.

2020.

30.12.2020. OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

14.12.2020. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel 

08.07.2020. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

PROCEDURA blagajničkog poslovanja

PROCEDURA o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2020. godini 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

03.02.2020. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.

03.02.2020. Godišnji izvještaj DV Bedekovčina za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.

REGISTAR UGOVORA 2019.

2019.

31.12.2019. Obrazloženje-Fin.-plana-2020-2022.-1.pdf

31.12.2019. FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2020.-2022

31.12.2019. FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2020.-2022.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆABEDEKOVČINA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2019.-2021

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2019.-2021

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆABEDEKOVČINA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU

2018.

Izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.