Natječaj – stručno osposobljavanje

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12), Dječji vrtić Bedekovčina raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:
– odgojitelj

-razina obrazovanja:  VŠS -stručni prvostupnik/ica odgojitelj/ica djece rane i predškolske
dobi
-broj izvršitelja: 2

Oglas je je otvoren od 13. siječnja 2016. godine do 20 siječnja 2016. godine

Kandidati su dužni dostaviti : molbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik), domovnicu (preslik) i dokaz da ne postoje okolnosti iz čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju original ili preslik-ne stariji od 6 mjeseci).

Zamolbe s dokumentacijom treba dostaviti na adresu:
Dječji vrtić Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina

Ostale karakteristike oglasa možete vidjeti na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr)
DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA