Pripreme za školu

Spremnost djeteta za polazak u školu uključuje različite vještine potrebne za uspješno svladavanje školskog gradiva, a važne su TJELESNA, INTELEKTUALNA, SOCIOEMOCIONALNA zrelost djeteta.
1. TJELESNA ZRELOST:
visina i težina, mišićna snaga
osjetila vida, sluha, bez poteškoća u stajanju, kretanju i sjedenju
navike hranjenja, kontrola organa za izlučivanje
stupanj okoštavanja, pojava trajnih zubi
2. INTELEKTUALNA ZRELOST:
govor – mora biti sposobno dobro izraziti svoje potrebe, misli i potrebe, mora razumjeti tuđi govor (osnova prenošenja znanja i učenja), čisto izgovara glasove, sposobno je rastaviti riječ na glasove
pažnja – može se igrati i baviti drugim aktivnostima i do 60 min. s povremenim otklonima pažnje
opažanje – sposobnost uočavanja odnosa i veza među stvarima i pojavama
mišljenje, usvajanje pojma broja na konkretnom brojanju do 20 i matematičke operacije do 10
pamćenje
orijentacija na sebi i u prostoru
prepoznavanje i razlikovanje geom. lika – tijela

3. EMOCIONALNA I SOCIJALNA ZRELOST :
prepoznavanje i razumijevane svojih i tuđih emocija
emocionalna kontrola i stabilnost
tolerancija na frustraciju, zna riješiti probleme i sukobe
motivacija: upornošću završava što je započelo
ima svoj krug prijatelja, pomaže i dijeli s prijateljima
usvojilo je norme ponašanja, zna se dogovarati i pridržavati pravila
samostalno zadovoljava svoje osnovne potrebe
surađuje s djecom i odraslima
podređuje svoje želje pravima i ciljevima skupine
ima pozitivnu sliku o sebi, doživljava sebe, osjeća se sposobno, prihvaćeno, voljeno, vrijedno
zna se zauzeti za sebe
ponosi se uspjehom, podnosi neuspjeh
Od malog prvoškolca očekuje se da je usvojio i osnovne kulturne, higijenske i radne navike: da zna pozdraviti, ispravno osloviti odrasle, ophoditi se s vršnjacima,odijevanje, obuvanje, odlazak u školu i natrag, da je samostalan u obavljanju nužde, da pere zube, da pere ruke, da sprema svoj krevet, igračke, da složi uredno odjeću i obuću kada se svuče, da ima stalno kućno zaduženje.

U vrtiću to ostvarujemo:
1. OSIGURAVANJEM UVJETA ZA ZADOVOLJAVANJEM DJEČJIH POTREBA:
LJUBAV: pripadanje, prijateljstvo, brižnost
MOĆ: važnost, priznanje, vještina, sposobnost
ZABAVA: radost, uživanje, učenje, smijeh
SLOBODA: izbor, nezavisnost, autonomija
2. KROZ SLIJEDEĆE VRSTE AKTIVNOSTI:
1. životno-praktične i radne aktivnosti vezane uz biološke potrebe, njega djeteta, svlačenje, oblačenje, samoposluživanje.
2. raznovrsne igre: funkcionalne, simboličke igre građenje i konstruiranja, igre s pravilima
3. društvene i društveno zabavne, druženje više djece, odraslih, zabave, šetnje, svečanosti,
4. doživljaj umjetničkih djela slušanjem, interpretacijom umjetničkih tvorevina za djecu, slikovnica, književnih djela
5 raznovrsno izražavanje i stvaranje djeteta: pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, plesanje i sl.
6. istraživačko-spoznajne, istraživačko manipuliranje predmetima, promatranje, upoznavanje, posjete
7. aktivnosti kretanjem, tjelesno vježbanje