Programi

U Dječjem vrtiću Bedekovčina provode se slijedeći programi:

  • Redoviti 10 satni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršene jedne godine do polaska u školu.
  • Program predškole namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, koja nisu obuhvaćena redovnim programom.
  • Program ranog učenja engleskog jezika – kraći program
  • Program Opće igraonice namijenjen djeci od navršene tri do šest godina

REDOVITI 10 SATNI PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
– za djecu od navršene jedne godine do polaska u školu. Odvija se u šest odgojnih skupina – jednoj jasličkoj i pet mješovitih vrtićkih.
Odgojno – obrazovni rad zasniva se na humanističko – razvojnoj koncepciji čije je osnovno polazište dijete kao samostalno i autonomno biće. Refleksijom i promišljanjem svoje prakse, odgojitelji i stručni djelatnici vrtića zadovoljavaju djetetove stvarne potrebe i ostvaruju pravo na život i razvoj u okruženju u kojem se osjeća sigurno, zaštićeno i sretno. Uloga odgojitelja se mijenja, on prati djecu i svakome djetetu osigurava uvjete za razvoj u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima. Poticajni materijalni kontekst vrtića stalno se mijenja i obogaćuje zahvaljujući kreativnosti odgojitelja, uključenosti roditelja i donacijama.
Budući da je obitelj glavni, a vrtić podržavajući faktor u ranom razvoju djeteta, suradnji roditelja i vrtića pridaje se velika pažnja. Roditelji su sve više uključeni u život i rad vrtića, te je naša suradnja na dobrom putu prema partnerstvu.
Vrtić surađuje sa mnogim institucijama, udrugama i pojedincima iz uže i šire zajednice te takve suradnje nastojimo još više razvijati kao i poticati nove.
PROGRAM PREDŠKOLE
– namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, koja nisu obuhvaćena redovnim programom.
Program predškole provodi se na četiri lokacije: u Dječjem vrtiću Bedekovčina, u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom i Područnoj školi Orehovica te u sklopu Osnovne škole Bedekovčina u Područnoj školi u Poznanovcu.
Zadaće u provođenju programa predškole su:
– zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba
– jačanje djetetovih socijalnih kompetencija
– razvoj samopouzdanja.
Kroz rad nastojimo stvoriti uvjete da se dijete u grupi osjeća dobro, prihvaćeno, da se ne srami, te da prevlada eventualnu povučenost ili strah od boravka u grupi.
Budući da se program predškole u svim odgojnim grupama provodi kontinuirano, tijekom cijele godine, djeca se postupno upoznaju sa svim društvenim zbivanjima, promjenama u prirodi i međusobnim odnosima. Upoznaju nove priče, stihove, uče nove igrokaze, pjesmice, izražavaju se crtanjem, slikanjem i modeliranjem. U drugom dijelu godine više se radi na razvoju grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina.
PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
– kraći program
Program se realizira u organizaciji Udruge za promicanje ranog učenja stranih jezika “NAUČIMO PUNO”, Zagreb, Đure Domaćinovića 11, koju zastupa predsjednica Renata Čapo. Voditeljice programa su odgojiteljice zaposlene u našem vrtiću koje imaju položenu B2 i C1 razinu poznavanja engleskog jezika.
U program ranog učenja engleskog jezika uključena su djeca iz vrtića i predškole.
Dinamika provođenja: 2 x tjedno
PROGRAM OPĆE IGRAONICE
– za djecu rane i predškolske dobi
Programom igraonice nastojimo omogućiti djeci ugodno i poticajno okruženje za igru, druženje, stjecanje higijenskih navika, razvoj spoznaje, ekološke svijesti i životnih iskustava. Temelj programa je igra kao središnja dječja aktivnost, učenje kroz igru i suradničko učenje.
U program igraonice uključena su djeca koja nisu polaznici predškole i vrtića. Dinamika provođenja je 2 X tjedno, a voditeljice programa su odgojiteljice našeg vrtića.