Zdravstveni voditelj

Tko je i što radi zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću?

Radno mjesto zdravstvenog voditelja u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi RH. Zdravstveni voditelj jest osoba sa završenim preddiplomskim studijem sestrinstva koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Provodi zdravstveno preventivne mjere za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja djece. Koordinira odgojitelje u ostvarivanju zadataka zdravstvene zaštite djece. Provodi zdravstveni odgoj djece i izobrazbu odgojitelja o raznovrsnim zdravstvenim temama.
U suradnji s liječnikom radi na ranom otkrivanju zdravstvenih problema djece.
Vodi zdravstvenu dokumentaciju te sastavlja potrebne izvještaje i analize o zdravstvenom stanju djece. Planira prehranu radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece.
Prati, nadzire i predlaže mjere za poboljšanje sanitarno-higijenskih uvjeta rada u dječjem vrtiću. Provodi nadzor nad higijenskim uvjetima čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora gdje borave djeca. Surađuje s roditeljima vezano uz zdravlje djece te brine o utvrđivanju razloga dječjeg izostanka.
Djelokrug rada zdravstvenog voditelja obuhvaća slijedeće aktivnosti:
Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djeteta
Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja
Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu
Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove
Sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.
Vodi zdravstvenu dokumentaciju prema “ Pravilniku o Obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću”.

ZDRAVLJE U VRTIĆU
Da bi mogli pričati o pojmu zdravlja u vrtiću, prvo treba definirati što je to zdravlje.
Prema međunarodno prihvaćenoj definiciji, zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Dakle, u skladu s time, pristupiti zdravlju s gledišta zarazan ili ne, nije u skladu ni sa strukom, a ni sa vizijom i misijom koju svaki zdravstveni djelatnik preuzima na sebe po završetku školovanja. U toj priči zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću poduzima niz aktivnosti i kontrola različitih segmenata rada ostalih djelatnika kako bi se učinilo što je više moguće u ostvarivanju ranije spomenutog blagostanja kod svakog pojedinog djeteta.

Individualno i kolektivno zdravlje
Zdravlje u vrtiću možemo također podijeliti na individualno i kolektivno zdravlje, a jedno je ovisno o drugome.
Stavimo li bolesnog pojedinca (u ovome kontekstu bolestan označava osobu koja je zarazna) u zdravi kolektiv, sasvim je logično očekivati da će kolektiv postati bolestan. Na isti način možemo očekivati da će zdrav pojedinac postati bolestan ako se nalazi u „bolesnom kolektivu“.
Iz ovoga proizlazi srž problematike zašto djeca s akutnim oboljenjima bez obzira na jačinu/slabost izraženosti simptoma trebaju biti isključena iz vrtićkog kolektiva do faze potpunog oporavka. Pravo na zdravlje ima svaka osoba i smatramo ga temeljnim pravom, pa kako onda nazvati situaciju u kojoj direktno, svjesno svojim postupcima u vrtiću i u svim drugim sferama života ugrožavamo zdravlje drugih osoba svojim postupcima?
Djeca koja nikako ne smiju biti u vrtiću
– s povišenom tjelesnom temperaturom
– s proljevom
– koja povraćaju
– s produktivnim kašljem
– s gnojnim sekretom iz nosa
– s osipom nepoznata uzroka do dijagnosticiranja
– s bilo kojom vrstom akutnog respiratornog oboljenja
– koja imaju upaljene oči
– koja boluju od parazitarne bolesti
Djeca s gore navedenim predstavljaju direktnu opasnost kolektivnom zdravlju, preko kojeg dakle i opasnost svakom pojedincu unutar ustanove. Imajmo na umu da jedno zarazno dijete može stvoriti mnogostruka oboljenja i/ili epidemijsko oboljenje u ustanovi, a da se takva situacija može izbjeći izolacijom bolesnog djeteta na vrijeme i prije svega iskrenim, partnerskim odnosom. Djeca koja svoja bolovanja prekidaju prije vremena, dakle koja se nisu do kraja oporavila imaju realan visoki rizik za ponovno oboljenje s obzirom na izloženost organizma oslabljenim imunitetom prvobitne infekcije i s obzirom na specifičnost anatomskog i fiziološkog razvoja obrambenih mehanizama respiratornog sustava u toj dobi.
Ostali aspekti zdravlja u vrtiću
Kao što je ranije spomenuto, zdravlje nije pojam koji obuhvaća samo zaraznost i ne zaraznost. Dva faktora veoma snažnog utjecaja na zdravlje su tjelesna aktivnost i prehrana. Osim što se ciljanim tjelesnim aktivnostima utječe na razvoj lokomotornog sustava što opet ima nebrojeno mnogo pozitivnih učinaka na zdravlje pojedinca, a zdravom prehranom na kvalitetu osnovne gradivne jedinice organizma (stanicu), ovim faktorima utječe se i na aspekt socijalnog i duševnog blagostanja. U prvom planu bavljenjem fizičkim aktivnostima i objedovanjem dolazi se u stanje jedne inačice prisnog odnosa s drugim osobama, razvijaju se prijateljstva, uče se i razvijaju socijalne vještine.

Zdravlje u velikoj većini slučajeva dobivamo rođenjem. Svojim postupcima uvelike odlučujemo što ćemo učiniti s tim darom, a roditelji su najveća karika u tom lancu konstantne potrage za najvećim blagom koje čovjek može imati.