Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bedekovčina su:

Željko Novosel – predsjednik Upravnog vijeća

Svijetlana Ivetić Car

Tomislav Novosel

Ksenija Postonjski

Tamara Klapač