“Bubamarice” u svijetu umjetnosti

Potaknuti dječjim interesima za likovne aktivnosti, krenuli smo u projekt istraživanja u području umjetnosti.

Kroz istraživalačke aktivnosti i likovni izražaj djeca proširuju znanje o bojama i linijama . U aktivnostima koriste različite likovne tehnike i materijale pogodne za kreiranje kompozicija; poput štapića, loptica, čaša…

Tijekom likovnog stvaranja djeca kombiniraju promatranje slikovnih materijala poznatih umjetnika, vlastitu maštu i emocije.

Nastali dječji radovi su kreativni i puni dječje zaigranosti koja je jedna od važnih čimbenika dječjeg cjelovitog razvoja.

odgojiteljice Ivana J. M. i Dijana J.