Javni natječaj za upis djece u redoviti vrtićki program za 2021./2022.

Javni natječaj za upis djece u redoviti vrtićki program u Dječjem vrtiću Bedekovčina za pedagošku godine 2021./2022. traje od 26. travnja 2021. do 11. svibnja 2021. godine.

Molimo sve roditelje čija su djeca na listi čekanja iz 2020. godine da, ukoliko imaju potrebu za upisom, ponovno podnesu zahtjev za upis.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona 049 214 875.

Tekst javnog natječaja za upis djece u DV Bedekovčina za 2021./2022. možete preuzeti u kategoriji „Natječaji“ ili ovdje.

Zahtjev za upis možete preuzeti u kategoriji “Upisi” ili ovdje.

Upitnik za roditelje možete preuzeti u kategoriji “Upisi” ili ovdje.

Klementina Komorčec, ravnateljica