ODLUKA O PRIVREMENOM PRESTANKU RADA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

Poštovani roditelji,
Obavještavamo Vas da su općinski načelnik Općine Bedekovčina i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Bedekovčina dana 18. ožujka 2020. godine donijeli odluku o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, a vezano na aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa.


Dječji vrtić Bedekovčina kojem je osnivač Općina Bedekovčina u potpunosti se zatvara i prestaje s radom od 19. ožujka 2020. godine do donošenja novih Preporuka i Odluka Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Program predškole, kraći programi: opća igraonica, engleska igraonica i balet u navedenom razdoblju neće se provoditi.
Logopedski kabinet neće raditi u navedenom razdoblju.

Tijekom razdoblja trajanja ove Odluke roditelji djece s prebivalištem na području Općine Bedekovčina koji su korisnici redovitog desetsatnog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Bedekovčina oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića. Budući su uplatnice sa zaduženjem za mjesec ožujak roditeljima već izdane, iste se mogu platiti, a na idućoj uplatnici će se umanjiti iznos za period kada je vrtić bio zatvoren.


Molimo roditelje da prate web stranicu vrtića na kojoj će biti objavljene sve nove informacije.

DOKUMENT – Odluka o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Bedekovčina
Hvala na razumijevanju.

Ravnateljica Klementina Komorčec