FINANCIJE

2021.

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini

16.02.2021. Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2020. godinu_ excel, Bilješke uz godišnji obračun_word, zaključak UV_word

16.02.2021. Godišnji izvještaj o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića Bedekovčina za 2020. godinu_pdf

29.01.2021. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. _pdf

29.01.2021. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2020. _ excel

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

30.12.2020. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA 2021.-2023.

30.12.2020. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2021.-2023._pdf

30.12.2020. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA 2021.-2023._excel

REGISTAR UGOVORA 2020.

2020.

30.12.2020. OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

30.12.2020. III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

14.12.2020. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

14.12.2020. II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel 

08.07.2020. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_pdf

08.07.2020. I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA D.V. BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU_excel

PROCEDURA blagajničkog poslovanja

PROCEDURA o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2020. godini 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

03.02.2020. Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.

03.02.2020. Godišnji izvještaj DV Bedekovčina za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019.

REGISTAR UGOVORA 2019.

2019.

31.12.2019. Obrazloženje-Fin.-plana-2020-2022.-1.pdf

31.12.2019. FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2020.-2022

31.12.2019. FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2020.-2022.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆABEDEKOVČINA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2019.-2021

FINANCIJSKI PLAN DJEČJI VRTIĆ 2019.-2021

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆABEDEKOVČINA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU

2018.

Izvještaj Dječjeg vrtića Bedekovčina za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.